stránky Matky Boží a naší

stránky Matky Boží a naší

Pastorace

V naší farnosti byla zahájena příprava k přijetí svátosti biřmování. Prosíme o modlitbu za biřmovance, aby se na přijetí pečetě Ducha dobře a zodpovědně připravili, aby vylití Ducha přineslo plody nejen v jejich životech, ale v celé farnosti.